De stuurgroep HGW/HGD is een deelwerking van TOPunt Gent. Klik hier voor meer info over TOPunt.
 

Over HGW

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

Wat is HGW?

HGW heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding te verbeteren. Aan de hand van de zeven uitgangspunten kunnen schoolteams handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces:

Uitgangspunten HGW

Je kan op elk uitgangspunt klikken en extra uitleg krijgen:

  1. De werkwijze is doelgericht
  2. Wisselwerking en afstemming
  3. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal
  4. Leerkrachten en ouders doen ertoe
  5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang
  6. Schoolteams, leerlingen, ouders en ondersteuners werken constructief samen
  7. De werkwijze is systematisch en transparant