De stuurgroep HGW/HGD is een deelwerking van TOPunt Gent. Klik hier voor meer info over TOPunt.
 

Over HGD

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

Wat is HGD

HGD is een traject met vijf fasen waarbij het CLB, in samenwerking met partners, op zoek gaat naar antwoord(en) op onderwijs- en opvoedingsbehoeften van een individuele leerling en ondersteuningsbehoeften van leerkracht(en) en ouders. HGD beschrijft een na te streven werkwijze van diagnostiek en advisering. 

Fasen HGD

De 7 uitgangspunten van HGW vormen het theoretisch kader en zijn uitgewerkt in 5 fasen:

Fase 1 Intake
Fase 2 Strategie
Fase 3 Onderzoek
Fase 4 Integratie
Fase 5 Advies