De stuurgroep HGW/HGD is een deelwerking van TOPunt Gent. Klik hier voor meer info over TOPunt.
 

Ontmoetingsdag

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

De Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken is een initiatief voor iedereen met interesse in handelingsgericht werken (HGW) of handelingsgerichte diagnostiek (HGD): leerkrachten, zorg, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, directie, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, hulpverleners, ... betrokken bij basis-, secudair- en buitengewoon onderwijs. 

In de voormiddag komen telkens keynotes aan bod waaronder Noëlle Pameijer. In de namiddag zijn er keuzesessies over uiteenlopende onderwijsthema's gelinkt aan handelingsgericht werken. Op die manier proberen we elk jaar opnieuw er een boeiende en gevarieerde dag van te maken. 

We maken binnenkort de datum bekend voor de ontmoetingsdag in september 2021

 

Maak uw keuze