De stuurgroep HGW/HGD is een deelwerking van TOPunt Gent. Klik hier voor meer info over TOPunt.
 

Eigen vormingen

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

Voor het schooljaar 2020-2021 bieden we het volgende aan:

De vorming voor duo's (CLB en scholen) bestaat uit een halve dag samenwerken HGW in verhoogde zorg en een halve dag samenwerken in een HGD-traject in uitbreiding van zorg.

  • Wil je het handelingsgericht samenwerken in het zorgcontinuüm optimaliseren? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor effectievere leerlingenbesprekingen in de fase van verhoogde zorg of hoe werk je constructiever samen in een diagnostisch traject (fase van uitbreiding van zorg)? 

De HGD training voor CLB-ers bestaat uit twee volle dagen. 

  • Wil je je als diagnosticus bekwamen in handelingsgerichte diagnostiek?