Learning Inside Out

Hoe gaan leerwinkels te werk?

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

Uit tussentijdse resultaten van LIO 1.0 merken we dat de werking van de Leerwinkel in de gevangenis zijn effect heeft. Via de Leerwinkel worden er vooral kortgeschoolden bereikt. het gaat om 92,5% van de bereikte gedetineerden (cijfers dd.31/12/2018). Daarnaast  heroriënteren  gedetineerden zich omwille van hun feiten of de realiteit van de arbeidsmarkt. De Leerwinkel  ondersteunt hierin door hun competenties in kaart te brengen. De oriëntatie kan leiden tot de opstart van een onderwijstraject.

De Leerwinkel heeft een ruim partnerschap met opleidingsverstrekkers. Zij kunnen die aanspreken om een individueel aanbod, binnen de gevangenis, op maat van een gedetineerde te organiseren. Zij kunnen ook het advies geven aan de onderwijscoördinator m.b.t. het groepsaanbod. Daarnaast  coachen en motiveren ze de gedetineerde tijdens hun traject. Het onderwijstraject kan een belangrijk onderdeel zijn voor het behalen van een bepaalde professionele doelstellingen. Van hieruit kan de VDAB het traject verder zetten naar tewerkstelling. De leerloopbaanbegeleider kan ook de gedetineerde verder begeleiden in zijn studie traject wanneer hij niet meer in de gevangenis verblijft.