Learning Inside Out

Waarom doen we dit?

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

Gedetineerden moeten na detentie een kwaliteitsvolle en menswaardige reïntegratie maken in de maatschappij. Uit een onderzoek van de universiteit Antwerpen (2015) is gebleken dat ex-gedetineerden na hun vrijlating zeer moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Het stigma van ‘ex’- gedetineerde en ‘het gat’ in het CV zijn vaak belemmerende factoren in de zoektocht naar werk. Dit in combinatie met korte scholing en beperkte werkervaringen maakt dat ex-gedetineerden een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en daardoor vaak voor een moeilijke uitdaging staan.
Uit het behoeftenonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (2013) in de gevangenis van Antwerpen komt naar boven dat gedetineerden verschillende doelen hebben om aan te sluiten bij het onderwijsaanbod in de gevangenis: hun toekomstperspectief verbeteren, de wil om iets bij te leren, het behalen van een certificaat of diploma of om meer aan te sluiten bij de normen van de samenleving.

We voelen ons ook gesterkt door een onderzoek in de Verenigde Staten waarbij een analyse gemaakt werd van de effectiviteit van educatie tijdens detentie o.b.v. 58 eerdere onderzoeken. Hieruit blijkt dat gedetineerden die tijdens hun detentieperiode een cursus hebben gevolgd 13% meer kans hebben op tewerkstelling na vrijlating én 43% minder kans hebben om te recidiveren dan gedetineerden die geen opleiding volgden ( Davis et al., 2013).

Met LIO 2.0 oriënteren, coachen en begeleiden we gedetineerden in een onderwijstraject om zo hun reïntegratiekansen te verhogen.

Dankzij de steun van: