Steunpunt leerrecht & leerplicht

Info

Steunpunt Leerrecht Leerplicht maakt deel uit van vzw TOPunt, een vzw die de 3 Gentse CLB's netoverschrijdend verbindt. Steunpunt Leerrecht Leerplicht zet zo maximaal in op het waarborgen van continuïteit in het traject van de leerling.

We bieden een traject op maat aan. We vertrekken vanuit het toekomstperspectief van de leerling om aan de slag te gaan met de noden en behoeften van de leerling. Dit met respect en aandacht voor het welbevinden van de leerling. We zetten in op vertrouwen en houden zoveel mogelijk rekening met het tempo van de leerling om tot acties te komen.

We werken preventief (maar gaan verder waar anderen stoppen) om gekwalificeerde uitstroom te verhogen en zo ieders kansen te bevorderen.

Wie zijn wij?

Het team van Steunpunt Leerrecht Leerplicht bestaat uit 9 medewerkers die halftijds zijn aangesteld vanuit de drie Gentse CLB's. Net zoals bij de reguliere werking van het CLB werken we multidisciplinair (maatschappelijk werker, paramedisch medewerker en psycholoog).

Wat doen wij?

Onze werking steunt op drie peilers:

 •  CLB ondersteunend werken door:
 • vorming op maat op te zetten voor zowel de CLB-medewerker als medewerker van de school;
 • aan informatiedeling te doen;
 • consultfunctie te doen voor de CLB-medewerker en/of de CLB-teams;
 • coachings-trajecten op te zetten.
 • Trajectbegeleiding van de leerling én zijn gezin door:
  • begeleiding op maat, aanklampend en verbindend op te zetten;
  • continuïteit in begeleiding te voorzien;
  • integrale (gezins)aanpak;
  • drempelverlagend te werken.
 • Bruggen bouwen tussen Onderwijs, Welzijn, Gezondheid en Justitie

Het kwalitatief opnemen van onze draaischijffunctie is binnen onze werking cruciaal. We gaan de dialoog aan en zoeken naar kansen om elkaar te versterken en aan te vullen. We geloven in de kracht van samen te schakelen op het moment dat dit nodig is.

Welke leerling kan het CLB aanmelden?

Het CLB kan leerlingen aanmelden bij Steunpunt Leerrecht Leerplicht waar meerdere risico's aanwezig zijn op vlak van:

 • onderwijsloopbaan
 • aanwezigheid op school
 • motivatie / inzet
 • gedrag op school
 • gedrag buiten school / thuis
 • thuissituatie
 • betrokkenheid ouders