Over ons

This content is not yeat available in English, but we are working on it! Please find the Dutch version below.

TOPunt Gent vzw is een samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het Interstedelijk CLB, het CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. TOPunt Gent neemt prioritair de begeleiding op van leerlingen die omwille van socio-economische factoren leerbedreigd zijn. Een specifieke klemtoon ligt hierbij op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom in de Gentse regio. We hanteren hierbij twee kaders: het zorgcontinuüm en handelingsgericht samenwerken (HGSW). We zoeken afstemming met het lokale beleid en met de Vlaamse scholierenkoepel.

Meer info