Over TOPunt Gent vzw

This content is not yeat available in English! Please find the Dutch version below.

TOPunt heeft als missie kwaliteitsvollere begeleiding van lerenden en professionalisering binnen vier domeinen:

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • preventieve gezondheid
  • sociaal-emotioneel functioneren

We richten ons prioritair op kwetsbare doelgroepen die het meest bedreigd zijn in hun ontwikkeling. Hiervoor werkt TOPunt nauw samen met het lokaal beleid en partners uit onder andere:

  • het onderwijs
  • de jeugdhulp
  • de gezondheidszorg
  • de arbeidsmarkt.

Door samen te werken kunnen de CLB’s beter inspelen op specifieke maatschappelijke noden en sneller schakelen in crisistijd. Bovendien stelt het ons in staat om onze begeleiding van lerenden te optimaliseren en te continueren binnen een grootstedelijke context.

De netoverstijgende samenwerking van de drie Gentse CLB’s vond zijn oorsprong in 2001 door de oprichting van deelwerkingen De Stap en Steunpunt en de samenwerking binnen het project De Leidraad (rond professionalisering omtrent Handelingsgerichte Diagnostiek).

Vanaf 2014 werd deze netoverstijgende samenwerking structureel verankerd in de vzw TOPunt. Daarmee is TOPunt pionier in de uitbouw van de decretale N-ROC (Netoverstijgende Regionale OndersteuningsCel).