Materiaal TOPunt Gent

Flowchart meer gekwalificeerde uitstroom
Friday, February 2nd, 2024     TOPunt Gent
Het document geeft een visueel overzicht van alle deelwerkingen binnen TOPunt die een aanbod hebben rond ongekwalificeerde uitstroom. Met alle deelwerkingen in dit overzicht willen we de leermotivatie van de lerenden bevorderen, mogelijke leerwegen naar een kwalificatie of werk verkennen.
Folder CLB-werking voor LEERLINGEN
Sunday, January 7th, 2024     TOPunt Gent
Netoverstijgende folder CLB-werking voor LEERLINGEN
Netoverstijgende folder CLB-werking voor OUDERS
Sunday, January 7th, 2024     TOPunt Gent
Organogram TOPunt - december 2023
Sunday, January 7th, 2024     TOPunt Gent
Organogram van de vzw TOPunt Gent die op een overzichtelijke wijze de structuur van onze organisatie visualiseert.
TOPunt-brochure
Wednesday, October 25th, 2023     TOPunt Gent
Via deze brochure bieden we voor het schooljaar 2023-2024 een overzicht van de netoverstijgende CLB-samenwerking in Gent. Zo hopen we beknopt een beeld te schetsen van het netoverstijgend aanbod van TOPunt waar u als professional een beroep op kan doen.
Aanbod meer gekwalificeerde uitstroom
Monday, October 2nd, 2023     TOPunt Gent
Het document geeft een visueel overzicht van alle deelwerkingen binnen TOPunt die een aanbod hebben rond ongekwalificeerde uitstroom. Met alle deelwerkingen in dit overzicht willen we de leermotivatie van de lerenden bevorderen, mogelijke leerwegen naar een kwalificatie of werk verkennen.